Teken in en wees die eerste om nuwe plasings te ontvang na jou epos adres

Maar dit erken ek voor u dat ek volgens die Weg wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is. - Handelinge 24:14

Want ons het gevind dat hierdie man (i.e. Paulus) ’n pes is en ’n verwekker van oproer onder al die Jode in die wêreld en ’n voorman van die sekte van die Nasaréners - Handelinge 24:5

Get in Touch

Get in Touch
First
Last